EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle

Ulkopoliittinen instituutti (FIIA) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) toteuttivat yhdessä tutkimushankkeen ”EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle”. Projekti oli osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyi toukokuussa 2020.

Euroopan unioni on yhä voimakkaammin ottanut käyttöön pakotteet ulkopoliittisena työkaluna, ja EU:sta on tullut Yhdysvaltojen ja YK:n rinnalla yksi merkittävimmistä pakotetoimijoista. Viime vuosina EU on asettanut entistä kovempia ja myös kohdennettuja taloudellisia pakotteita naapurisuurvaltaa ja keskeistä kauppakumppania Venäjää vastaan Ukrainan kriisin takia. Vaikka nämä pakotteet asetettiin läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, sittemmin EU:n ja Yhdysvaltojen pakotepolitiikat ovat eriytyneet Iranin kohdalla ja osittain myös Venäjän suhteen. Globaalin kilpailun kiristyessä sekä geopolitiikan ja geoekonomian korostuessa maailmanpolitiikassa, EU:n pakotepolitiikan mahdollisuuksia raamittaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä lännen yhtenäisyys, että nousevien talouksien valta-aseman vahvistuminen.

Hankkeen tavoitteena oli tutkia (i) EU:n pakotepolitiikan kehitystä ja (ii) arvioida sen merkitystä Suomelle sekä (iii) vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Hankkeessa tarkasteltiin myös Yhdysvaltojen pakotepolitiikan seurauksia EU:lle ja Suomelle.

Tutkimushanke toteutettiin FIIAn ja Etlan yhteistyönä. Ulkopoliittinen instituutti ja ohjelmajohtaja Juha Jokela toimivat hankkeen vastuullisena johtajana.  FIIAn tutkimusryhmään kuuluivat vanhemmat tutkijat Katja Creutz ja Niklas Helwig, tutkijat Ville Sinkkonen ja Matti Pesu sekä vieraileva vanhempi tutkija Clara Portela (EUISS). Etlan tutkimustyöstä vastasivat ennustepäällikkö Markku Lehmus ja tutkija Birgitta Berg-Andersson. Hanketta koordinoi tutkimusavustaja Anu Ruokamo (anu.ruokamo@fiia.fi).

Osana hanketta julkaistiin myös Etlan raportti. Linkki julkaisuun. 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

EU sanctions policy for a geopolitical era
27.05.2020 13:00 -
Vaatii rekisteröitymisen

Uusimmat julkaisut

05 / 2020

Sharpening EU sanctions policy: Challenges and responses in a geopolitical era

Niklas Helwig Juha Jokela Ville Sinkkonen Matti Pesu Clara Portela Clara Portela
05 / 2020

Sharpening EU sanctions policy for a geopolitical era

Niklas Helwig Juha Jokela Clara Portela Clara Portela