EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle

henkilöt

Ulkopoliittinen instituutti (FIIA) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen ”EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyy keväällä 2020.

Euroopan unioni on yhä voimakkaammin ottanut käyttöön pakotteet ulkopoliittisena työkaluna, ja EU:sta on tullut Yhdysvaltojen ja YK:n rinnalla yksi merkittävimmistä pakotetoimijoista. Viime vuosina EU on asettanut entistä kovempia ja myös kohdennettuja taloudellisia pakotteita naapurisuurvaltaa ja keskeistä kauppakumppania Venäjää vastaan Ukrainan kriisin takia. Vaikka nämä pakotteet asetettiin läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, sittemmin EU:n ja Yhdysvaltojen pakotepolitiikat ovat eriytyneet Iranin kohdalla ja osittain myös Venäjän suhteen. Globaalin kilpailun kiristyessä sekä geopolitiikan ja geoekonomian korostuessa maailmanpolitiikassa, EU:n pakotepolitiikan mahdollisuuksia raamittaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä lännen yhtenäisyys, että nousevien talouksien valta-aseman vahvistuminen.

Hankkeen tavoitteena on tutkia (i) EU:n pakotepolitiikan kehitystä ja (ii) arvioida sen merkitystä Suomelle sekä (iii) vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Hankkeessa tarkastellaan myös Yhdysvaltojen pakotepolitiikan seurauksia EU:lle ja Suomelle.

Tutkimushanke toteutetaan FIIAn ja Etlan yhteistyönä. Ulkopoliittinen instituutti ja ohjelmajohtaja Juha Jokela toimii hankkeen vastuullisena johtajana.  FIIAn tutkimusryhmään kuuluvat vanhemmat tutkijat Katja Creutz ja Niklas Helwig, tutkijat Ville Sinkkonen ja Matti Pesu sekä vieraileva vanhempi tutkija Clara Portela (EUISS) ja vieraileva tutkija Ilari Aula (Huoltovarmuuskeskus). Etlan tutkimustyöstä vastaavat ennustepäällikkö Markku Lehmus ja tutkija Birgitta Berg-Andersson. Hanketta koordinoi tutkimusavustaja Anu Ruokamo (anu.ruokamo@fiia.fi).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Projektiin liittyvät julkaisut