Den nya treåriga programperioden startade den 1 januari 2023 vid Utrikespolitiska institutet. Fyra nya forskningsprogram började sin verksamhet:

Forskningsprogrammet Finlands utrikespolitik och säkerheten i Nordeuropa leds av Dr. Harri Mikkola. PhD Juha Jokela fortsätter att leda forskningsprogrammet Europeiska unionen och strategisk konkurrens och Dr. Arkady Moshes leder forskningsprogrammet Ryssland, EU:s östra grannskap och Centralasien. Forskningsprogrammet Global säkerhet och styrning leds av JD Katja Creutz.

Den nya programhelheten kompletteras av olika forskningscenter och tvärvetenskapliga teman. I början av året startade det nya forskningscentret för global ordning och Kina (CORD) som leds av forskningsprofessor Mikael Mattlin. Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt (CUSPP) fortsätter under ledande forskare Charly Salonius-Pasternak. Senare i år startar även forskningscentret för miljöförändring vars arbete kommer att ledas av forskningsprofessor Antto Vihma.

Programhelheten berikas av tvärvetenskapliga teman som geoekonomi och stormaktsforskning och framsynthet.

PhD Sinikukka Saari har börjat som forskningsdirektör den 16 januari 2023 med ansvar för stormaktsforskning och framsynthet. Forskningsdirektör Mikael Wigell kommer att fortsätta med forskning om geoekonomi.

De nya forskarna vid institutet har påbörjat sitt arbete och de är, äldre forskare Margarita Zavadskaya (Ryssland, EU:s östra grannskap och Eurasien) och äldre forskare Manuel Müller (Europeiska unionen och strategisk konkurrens).