Utrikespolitiska institutets bibliotek är ett specialbibliotek, som stöder institutets forskningsverksamhet. Bibliotekets samlingar står till förfogande för alla som är intresserade av internationella relationer och utrikespolitik.

Biblioteket har över 24600 volymer. Biblioteket beställer eller får i utbyte ca. 200 tidskrifter och tidningar. De äldre årgångarana av tidskrifterna uppbevaras i institutets arkiv eller skickas till Depåbiblioteket.

Största delen av bokbeståndet består av finsk utrikespolitik, internationell politik, förändringen av Europa, Finlands närområden och nedrusting.

Böckerna ges till hemlån, däremot inte tidskrifterna. Lånetiden är fyra veckor. Endast artikelkopior skickas som fjärrlån. Biblioteket har inte öppettider, besöken sker enligt överenskommelse med bibliotekarien. Kontaktuppgifter: tel.: 050 574 0202 (Johanna Meltti), epost: johanna.meltti(at)fiia.fi.

Bibliotekets samlingar förtecknas i PrettyLib -bibliotekssystemet. En artikeldatabas över tidningar som kommer till biblioteket upprätthållits år 1995-2017. Dessa databas finns inte till förfogande utanför institutet.