Genom att fylla i vidstående blankett kan du anmäla dig till Utrikespolitiska institutets e-postlista, ange hurudana meddelande du önskar få från institutet samt ändra dina egna uppgifter. 

Blanketten ger dig möjligheter att välja om du vill ha inbjudningar, information om publikationer och/eller ett kvartalsvis utkommande nyhetsbrev på engelska. Genom att besvara vår förfrågan hjälper du oss att bättre kunna rikta våra meddelanden så att de på bästa sätt betjänar dig.

Institutet vidarebefordrar inte kontaktuppgifter. Du kan fylla i blanketten på finska eller på engelska.

Länk till dataskyddsbeskrivningar (på finska)