Utrikespolitiska institutets faktureringsadresser

Som förmedlare av nätfakturor fungerar Itellas nätfaktureringsservice

Vår nätfaktureringsadress är:

Utrikespolitiska institutet
Nätidentifikation (OVT): 003720627214
FO-nummer: F120627214
Nätfaktureringsoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Nummer för förmedlare av nätfakturor: E204503

Vi tar inte längre emot faktureringsdata eller -bilder som skickats per e-post.

Därtill ber vi er vänligen observera, att det ur fakturan tydligt skall framgå vem som beställt varan eller tjänsten, så att fakturan lätt kan överföras från servicecentret till den rätta personen eller enheten inom institutet.

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) behandlar institutets köpfakturor. Tilläggsuppgifter: ostolaskutpalkeet.fi

Vi tar inte mer emot pappersfakturor. Om ni inte skicka nätfakturor kan ni använda statens avgiftsfria faktureringsportal (Basware Supplier Portal)

 

Bankuppgifter

Uppgifter om institutets inkomstkonto

Bankens namn:
OP Yrityspankki

Kontonummer
500001-21503964, IBAN: FI17 5000 0121 5039 64

SWIFT-nummer (BIC)
OKOYFIHH