Utrikespolitiska institutets faktureringsadresser

Som förmedlare av nätfakturor fungerar Postis nätfaktureringsservice

Vår nätfaktureringsadress är:

Utrikespolitiska institutet
Nätidentifikation (OVT): 003720627214
FO-nummer: 2062721-4
Nätfaktureringsoperatör: Posti Messaging Oy
Nummer för förmedlare av nätfakturor: FI28768767

Vi tar inte längre emot faktureringsdata eller -bilder som skickats per e-post.

Därtill ber vi er vänligen observera, att det ur fakturan tydligt skall framgå vem som beställt varan eller tjänsten, så att fakturan lätt kan överföras från servicecentret till den rätta personen eller enheten inom institutet.

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) behandlar institutets köpfakturor. Tilläggsuppgifter: ostolaskutpalkeet.fi

Vi tar inte mer emot pappersfakturor. Om ni inte skicka nätfakturor kan ni använda statens avgiftsfria faktureringsportal (Basware Supplier Portal)

 

Bankuppgifter


Uppgifter om institutets inkomstkonton
                                         

Bankens namn: Danske Bank
Kontonummer (IBAN): FI46 8129 9710 0148 79
SWIFT-nummer (BIC): DABAFIHH

Bankens namn: Nordea
Kontonummer (IBAN): FI39 1804 3000 0168 32
SWIFT-nummer (BIC): NDEAFIHH