Spänningar i världspolitiken och Finland

personer

Vid utrikespolitiska institutet pågår det ett omfattande forskningsprojekt om den internationella politikens och globala förvaltningens förändringar och deras inverkan på Finland och Finlands näromgivning. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och pågår till slutet av år 2018.

Forskningsprojektet är indelat i tre interaktiva nivåer:
a) global politisk struktur
b) regional politisk struktur (inkl. EU och Ryssland)
c) Finlands omedelbara näromgivning och Finlands ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska ställning.

Inom varje del granskas centrala förändringar och utvecklingsförlopp samt deras inverkan ur Finlands synpunkt. Ändamålet är att upptäcka de globala och regionala nivåernas utvecklingsförlopp och förändringar som har en omedelbar inverkan på Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verksamhetsomgivnings utveckling samt för Finlands ekonomiska konkurrensförmåga. Hur konstrueras de centrala konfliktdimensionerna, hur avspeglas utvecklingen på aktörsstrukturen och vilka möjligheter har förvaltningssystemen och annat internationellt samarbete att styra de konflikter och konfrontationer som uppstår? Syftet under forskningsprojektet är att producera ett flertal olik långa publikationer om centrala frågeställningar samt organisera seminarier på basis av dem. Projektets slutrapport närmar sig de slutliga resultaten uttryckligen från Finlands och Finlands omedelbara näromgivnings perspektiv. Slutrapporten överlämnas till Statsrådets kansli i december 2018.

Projektet leds av Teija Tiilikainen och styrs av utrikesministeriets styrgrupp. Maija Salonen koordinerar projektet vid utrikespolitiska institutet. De utsedda forskarna för projektet är programdirektör Juha Jokela, äldre forskare Katja Creutz och forskare Tuomas Iso-Markku. Också andra forskare från institutet och utomstående experter producerar material för detta projekt. Tilläggsuppgifter om projektet fås från Maija Salonen.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

EU ja muuttuva maailmanjärjestys
07.03.2019 14:00 -
Endast inbjudna
The EU's Choice: Perspectives on deepening and differentiation
19.06.2017 14:00 -
Kräver registrering
The 10th Annual FIIA Day
28.02.2017 14:00 -
Endast inbjudna

Publikationer relaterade till projektet

06 / 2017

The EU’s choice: Perspectives on deepening and differentiation

Tuomas Iso-Markku Juha Jokela Kristi Raik Teija Tiilikainen Eeva Innola

Senaste publikationerna