Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

henkilöt

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin laaja tutkimusprojekti kansainvälisen politiikan ja globaalihallinnan muutoksista ja niiden vaikutuksesta Suomeen ja Suomen lähiympäristöön. Projekti oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke päättyi joulukuussa 2018.

Tutkimushanke jakautui kolmeen vuorovaikutteiseen tasoon:

a) globaali poliittinen asetelma,

b) alueellinen poliittinen asetelma (ml. EU ja Venäjä),

c) Suomen välitön lähiympäristö ja Suomen taloudellinen, poliittinen ja turvallisuuspoliittinen asema.

Jokaisen osion sisällä tarkasteltiin keskeisiä muutoksia ja kehityskulkuja sekä niiden vaikutuksia Suomen kannalta. Tarkoituksena oli paikantaa ne globaali- ja alueellisen tason kehityskulut ja muutokset, joilla on välitöntä merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön kehitykseen sekä Suomen taloudelliseen kilpailukykyyn. Miten keskeiset konfliktiulottuvuuden rakentuvat, miten kehitys heijastuu toimija-asetelmaan ja mitkä ovat hallintajärjestelmien ja muun kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hallita syntyviä vastakkainasetteluja ja konflikteja?

Tutkimushankkeen aikana tuotettiin useita erilaajuisia julkaisuja keskeisistä kysymyksenasetteluista sekä järjestettiin niiden pohjalta seminaaritilaisuuksia. Hankkeen loppuraportti keskittyi projektin lopputuloksiin nimenomaan Suomen ja Suomen välittömän lähiympäristön näkökulmasta. Loppuraportti luovutettiin Valtioneuvoston kanslialle joulukuussa 2018.

Projektia johti Teija Tiilikainen ja ohjasi ulkoasiainministeriön vetämä ohjausryhmä. Ulkopoliittisessa instituutissa projektia koordinoi Maija Salonen. Nimettyinä tutkijoina hankkeessa olivat mukana ohjelmajohtaja Juha Jokela, vanhemmat tutkijat Katja Creutz ja Kristi Raik (nyt Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja) sekä tutkija Tuomas Iso-Markku. Myös muita instituutin tutkijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita oli mukana analyysin tuottamisessa projektia varten.

Lisätietoja projektista saa Maija Saloselta.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

EU ja muuttuva maailmanjärjestys
07.03.2019 14:00 -
Kutsutilaisuus
The EU's Choice: Perspectives on deepening and differentiation
19.06.2017 14:00 -
Vaatii rekisteröitymisen
The 10th Annual FIIA Day
28.02.2017 14:00 -
Kutsutilaisuus

Projektiin liittyvät julkaisut

Uusimmat julkaisut