Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

henkilöt

Ulkopoliittisessa instituutissa on käynnissä laaja tutkimusprojekti kansainvälisen politiikan ja globaalihallinnan muutoksista ja niiden vaikutuksesta Suomeen ja Suomen lähiympäristöön. Projekti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke on käynnissä vuoden 2018 loppuun.

Tutkimushanke jakautuu kolmeen vuorovaikutteiseen tasoon:

a) globaali poliittinen asetelma,

b) alueellinen poliittinen asetelma (ml. EU ja Venäjä),

c) Suomen välitön lähiympäristö ja Suomen taloudellinen, poliittinen ja turvallisuuspoliittinen asema.

Jokaisen osion sisällä tarkastellaan keskeisiä muutoksia ja kehityskulkuja sekä niiden vaikutuksia Suomen kannalta. Tarkoituksena on paikantaa ne globaali- ja alueellisen tason kehityskulut ja muutokset, joilla on välitöntä merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön kehitykseen sekä Suomen taloudelliseen kilpailukykyyn. Miten keskeiset konfliktiulottuvuuden rakentuvat, miten kehitys heijastuu toimija-asetelmaan ja mitkä ovat hallintajärjestelmien ja muun kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hallita syntyviä vastakkainasetteluja ja konflikteja?

Tutkimushankkeen aikana on tarkoitus tuottaa useita erilaajuisia julkaisuja keskeisistä kysymyksenasetteluista sekä järjestää niiden pohjalta seminaaritilaisuuksia. Hankkeen loppuraportti keskittyy projektin lopputuloksiin nimenomaan Suomen ja Suomen välittömän lähiympäristön näkökulmasta. Loppuraportti luovutetaan Valtioneuvoston kanslialle joulukuussa 2018.

Projektia johtaa Teija Tiilikainen ja ohjaa ulkoasiainministeriön vetämä ohjausryhmä. Ulkopoliittisessa instituutissa projektia koordinoi Maija Salonen. Nimettyinä tutkijoina hankkeessa ovat mukana ohjelmajohtaja Juha Jokela, vanhemmat tutkijat Katja Creutz ja Kristi Raik (nyt Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja) sekä tutkija Tuomas Iso-Markku. Myös muita instituutin tutkijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita on mukana analyysin tuottamisessa projektia varten.

Lisätietoja projektista saa Maija Saloselta.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

The EU's Choice: Perspectives on deepening and differentiation
19.06.2017 14:00 -
Vaatii rekisteröitymisen
The 10th Annual FIIA Day
28.02.2017 14:00 -
Kutsutilaisuus

Projektiin liittyvät julkaisut