telephone:
Social:

Expertise

United States foreign and domestic policy, Finnish security and defence policy (including peace-keeping and crisis management)

Degrees

M.Soc.Sc, University of Helsinki
B.A., Wesleyan University

Language skills

English, Finnish, Swedish (working languages)


latest publications

Expertise

United States foreign and domestic policy, Finnish security and defence policy (including peace-keeping and crisis management)

Work experience

Forskare, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
Februari 2006 –

Forskning: Krishantering, Förenta staterna, förändringar i armén, säkerhetspolitik
Forskningsprojekt:

 • Maktmedelsprivatiseringens följder för både Förenta staterna och det internationella politiska systemet (2008-), militärt samarbete i Norden (2008)
 • Förändringar och utvidgning – NATO i förändring (2007)
 • Effektanalys av nationell krishantering, i samarbete med Crisis Management Initiativen och Net Effect, finansierat av försvarsministeriet (2007)
 • Suomi Rauhanturvaajana [Finland som fredsbevarare] 1991 – 2006, finansierat av försvarsministeriet (2006)
 • Global Security and Strategy 2030-projektet, ansvarigt för sektorn Afrika söderom Sahara år 2030, finansierat av försvarsministeriet (2007)
 • Projektet Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa, finansierat av utrikesministeriet (2005–2006)
 • Föreläsningar och tal bl.a. på de nationella och regionala Försvarskurserna, Försvarshögskolan samt på medborgarorganisationers tillställningar.
 • Intervjuer och utlåtanden till media, bl.a. om krishantering samt om Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik.


Projektchef, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
Augusti 2005 – maj 2006

 • Ansvarig för Utrikespolitiska institutets och Bradford universitys (U.K.) samarbetsprojekt Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa – och för koordinering av 20 människor arbete.
 • Delat ansvar för redigering av boken Elements for Discussion: Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa, samt för fyra konfidentiella rapporter till utrikesministeriet.

Gästföreläsare, Tufts University, Boston, Förenta staterna 
Augusti 2002 – december 2003

 • Temat fredsbevarande och krishantering
Degrees

M.Soc.Sc, University of Helsinki
B.A., Wesleyan University

Education

Helsingfors universitet

Augusti 2004 – juli 2008
Politie magister
 

Wesleyan University, Middletown, Connecticut, Förenta staterna
September 1993 – maj 1997
Bachelor of Arts -examen, huvudämne statslära

Language skills

English, Finnish, Swedish (working languages)

12 / 2017

Finlands syn på försvarssamarbetet med Sverige

12 / 2017

Positiivinen muistijälki on tulevaisuudessakin vahvan (transatlanttisen) suhteen avain

10 / 2017

Uudet uhkat ja reservin osaaminen

10 / 2016

Se Den Civila Sergeantens Kompetens

07 / 2016

Nordic and Baltic Countries Prepare Scenarios of War

12 / 2015

L'ombre russe plane sur la Baltique

12 / 2015

Voisiko näin tapahtua?