Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

tutkimusohjelma

henkilöt

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus on alallaan johtava tutkimuskeskus Pohjoismaissa. Se tarjoaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen globaalista roolista, sekä muuttuvista globaaleista ja alueellista trendeistä. Lisäksi se tutkii Yhdysvaltojen sisäisiä, sen ulkopolitiikkaan vaikuttavia kehityskulkuja. Keskus toimii Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman yhteydessä Ulkopoliittisessa instituutissa. Jane & Aatos Erkon säätiö tukee Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija (Senior Visiting Fellow) -ohjelmaa 1,2 miljoonalla eurolla vuosina 2013–2018.

Yhdysvaltojen vallan ja politiikan tutkimuskeskuksen tavoitteet

  • osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisella, akateemisella sekä asiantuntijatasolla

  • rakentaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tutkimuksen kapasiteettia ja vahvistaa Ulkopoliittisen instituutin omaa Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikan tutkimusta

  • tehdä yhteistyötä ja verkostoitua muiden Yhdysvaltojen tutkimusta tekevien tutkijoiden sekä tutkimusinstituuttien kanssa

Yhdysvaltojen vallan ja politiikan tutkimuskeskuksen aktiviteetteihin kuuluvat

  • vieraileva tutkija –ohjelma

  • tutkimus ja julkaisut transatlanttisista suhteista ja Yhdysvaltojen roolista globaalissa politiikassa

  • julkista keskustelua tukeva kommentointi ja politiikan analyysi

  • vuosittainen Yhdysvaltojen tutkimuksen päivä

  • vuosittainen Helsinki Summer Session

  • muut tutkimusseminaarit

  • Research Series -seminaarisarja Yhdysvaltojen politiikasta ja vallasta

Yhdysvaltojen vallan ja politiikan tutkimuskeskuksen painopisteet

Tutkimuskeskus keskittyy Yhdysvaltojen globaaliin rooliin ja sen suhteeseen maan sisäistä dynamiikkaa kohtaan. Tutkimuksen ytimessä on Yhdysvaltojen rooli Pohjois-Euroopassa ja Arktiksella, sekä muilla Yhdysvaltojen ulkopolitiikalle tärkeillä alueilla. Yhdysvallat on poikkeuksellisessa geopoliittisessa tilanteessa. Sen valtaa ei pääosin ole haastettu, paitsi sotilaallisella ulottuvuudella. Maahan kuitenkin vaikuttavat turbulentit sisäiset dynamiikat sekä yhä epävakaampi kansainvälinen ympäristö. Yhdysvalloilla on yhä merkittävä rooli kansainvälisessä taloudessa ja globaalissa teknologisessa muutoksessa, mutta sitä kuormittavat samaiset globalisaatiovoimat, jotka haastavat Yhdysvaltojen itsensä luoman maailmanjärjestyksen. Samaan aikaan mahdolliset kilpakumppanit haastavat Yhdysvaltojen geopoliittista asemaa. Onko Yhdysvalloilla kapasiteettia vastata näihin globaaleihin haasteisiin? Tutkimuskeskuksen fokuksessa on Yhdysvaltojen ja yhä yhtenäisemmän Pohjoismaiden alueen kehitys. Yhdysvallat on ollut johtaja sotilaallisessa kapasiteetissa, talousasioissa, innovaatioteknologiassa ja tiedon tuotannossa. Venäjän suhde Yhdysvaltoihin, sen NATO-kumppaneihin ja liittolaisiin, sekä Euroopan unioniin vaikuttaa yhä enemmän strategisella tasolla transatlanttisen suhteen tulevaisuuteen. Tärkeät transatlanttiset instituutiot kuten NATO ovat keskeisiä Yhdysvaltojen kyvylle säilyttää vaikutusvaltaansa alueella.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut

Ville Sinkkonen (2018) Katse Atlantin toiselle puolen Puheenaihe.fi.

Ville Sinkkonen (2018) Understanding the Trust–Distrust Nexus between the United States and Egypt Teoksessa Vuorelma, Johanna; Haukkala, Hiski & van de Wetering, Claire toim.: Trust and Mistrust in International Relations: Rationalist, Constructivist, and Psychological Approaches. Routledge.

Charly Salonius-Pasternak (2017) Finlands syn på försvarssamarbetet med Sverige Teoksessa Almqvist, Kurt toim.: Sverige och Finland. Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation / Axess Publishing.

Charly Salonius-Pasternak (2017) Positiivinen muistijälki on tulevaisuudessakin vahvan (transatlanttisen) suhteen avain Maanpuolustus, (122): 10-14.