Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus on Pohjoismaiden johtava Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan keskittyvä tutkimuskeskus. Keskus tarjoaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen kehittyvästä globaalista ja alueellisesta roolista sekä sisäpoliittisista ajureista USA:n ulkopolitiikassa. Keskus toimii Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman yhteydessä Ulkopoliittisessa instituutissa. Keskuksen toimintaa ja sen toteuttamaa tutkijavaihtoa tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.

 

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen päätavoitteet:

 

  • osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisella, akateemisella sekä asiantuntijatasolla

  • kasvattaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tutkimuksen kapasiteettia ja vahvistaa Ulkopoliittisen instituutin omaa Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikan tutkimusta

  • tehdä yhteistyötä ja verkostoitua muiden Yhdysvaltojen tutkimusta tekevien tutkijoiden sekä tutkimusinstituuttien kanssa

 

 

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tärkeimmät tehtävät:

 

  • vieraileva tutkija –ohjelma

  • korkealaatuisen tutkimuksen sekä ajankohtaisten julkaisujen tuottaminen koskien transatlanttisia suhteita ja USA:n roolia maailmanpolitiikassa

  • julkista keskustelua tukeva kommentointi ja politiikan analyysi

  • vuosittainen Helsinki Summer Session -seminaari sekä vuosittainen Yhdysvaltojen tutkimuksen päivä (US Research Day)

  • ajankohtaisten tutkimusseminaarien järjestäminen

  • Research Series -seminaarisarja Yhdysvaltojen politiikasta ja vallasta

 

 

Yhdysvaltojen vallan ja politiikan tutkimuskeskuksen painopisteet:

 

Keskuksen tutkimuksen kohteena on Yhdysvaltojen globaali rooli ja sen suhde maan sisäiseen dynamiikkaan. Yhdysvallat on nyt ainutlaatuisessa geopoliittisessa risteyksessä. Maan sotilaallista valtaa ei juurikaan ole haastettu, mutta sen suhteellinen suurvalta-asema on muutostilassa. Yhdysvaltoja vaivaa sisäpolitiikan myllerrys ja kansainvälinen tilanne on epävarmempi. Maan kilpailijoiden luoma haaste on myös entistä tasaväkisempi.  Globalisaation voimat haastavat USA-keskeisen maailmanjärjestyksen, vaikka Yhdysvalloilla onkin vahva asema maailmantaloudessa ja teknologisessa kehityksessä. 

Yksi tutkimuksen pääpainotuksista on Yhdysvaltojen suhteissa vahvasti verkottuneiden Pohjoismaiden sekä hiljalleen avautuvan arktisen alueen kanssa. USA:lla on ollut johtoasema globaalihallinnan järjestelmässä, ja maa on säilyttänyt johtavan roolin sotilaallisesti, taloudellisesti, innovaatioteknologiassa ja osaamisen tuottamisessa. Strategisella tasolla transatlanttisten suhteiden tulevaisuuteen vaikuttavat yhä enemmän USA:n suhteet lähes tasaväkisiin kilpailijoihin, kuten Kiinaan, sekä suhteet Venäjään, NATO-kumppaneihin/-liittolaisiin ja EU:hun. Transatlanttisten suhteiden avainjärjestöt, kuten NATO, vaikuttavat ratkaisevasti Yhdysvaltojen kykyyn säilyttää vaikutusvaltansa. 

Uusimmat julkaisut

Sinkkonen, Ville (2020). Donald Trump, Joe Biden ja kunnioituksen askelmerkit. SAM Magazine, 18.9.