Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

tutkimusohjelma

henkilöt

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus on Pohjoismaiden johtava Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan keskittyvä tutkimuskeskus. Keskus tarjoaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen kehittyvästä globaalista ja alueellisesta roolista sekä sisäpoliittisista ajureista USA:n ulkopolitiikassa. Keskus toimii Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelman yhteydessä Ulkopoliittisessa instituutissa. Keskuksen toimintaa ja sen toteuttamaa tutkijavaihtoa tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen päätavoitteet:
  • osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisella, akateemisella ja asiantuntijatasolla

  • kasvattaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tutkimuksen kapasiteettia ja vahvistaa Ulkopoliittisen instituutin omaa Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikan tutkimusta

  • tehdä yhteistyötä ja verkostoitua muiden Yhdysvaltojen tutkimusta tekevien tutkijoiden sekä tutkimusinstituuttien kanssa

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tärkeimmät tehtävät:
  • vieraileva tutkija –ohjelma

  • korkealaatuisen tutkimuksen sekä ajankohtaisten julkaisujen tuottaminen koskien transatlanttisia suhteita ja USA:n roolia maailmanpolitiikassa

  • julkista keskustelua tukeva kommentointi ja politiikan analyysi

  • vuosittainen Helsinki Summer Session -seminaari sekä vuosittainen Yhdysvaltojen tutkimuksen päivä (US Research Day)

  • ajankohtaisten tutkimusseminaarien järjestäminen

  • Research Series -seminaarisarja Yhdysvaltojen politiikasta ja vallasta

Yhdysvaltojen vallan ja politiikan tutkimuskeskuksen painopisteet:

Keskuksen tutkimuksen kohteena on Yhdysvaltojen globaali rooli ja sen suhde maan sisäiseen dynamiikkaan. Yhdysvallat on nyt ainutlaatuisessa geopoliittisessa risteyksessä. Maan sotilaallista valtaa ei juurikaan ole haastettu, mutta sen suhteellinen suurvalta-asema on muutostilassa. Yhdysvaltoja vaivaa sisäpolitiikan myllerrys ja kansainvälinen tilanne on epävarmempi. Maan kilpailijoiden luoma haaste on myös entistä tasaväkisempi.  Globalisaation voimat haastavat USA-keskeisen maailmanjärjestyksen, vaikka Yhdysvalloilla onkin vahva asema maailmantaloudessa ja teknologisessa kehityksessä. 

Yksi tutkimuksen pääpainotuksista on Yhdysvaltojen suhteissa vahvasti verkottuneiden Pohjoismaiden sekä hiljalleen avautuvan arktisen alueen kanssa. USA:lla on ollut johtoasema globaalihallinnan järjestelmässä, ja maa on säilyttänyt johtavan roolin sotilaallisesti, taloudellisesti, innovaatioteknologiassa ja osaamisen tuottamisessa. Strategisella tasolla transatlanttisten suhteiden tulevaisuuteen vaikuttavat yhä enemmän USA:n suhteet lähes tasaväkisiin kilpailijoihin, kuten Kiinaan, ja suhteet Venäjään, NATO-kumppaneihin/-liittolaisiin ja Euroopan unioniin. Transatlanttisten suhteiden avainjärjestöt, kuten Nato, vaikuttavat ratkaisevasti Yhdysvaltojen kykyyn säilyttää vaikutusvaltansa. 

Verkostot

Transatlantic Periscope logo

Transatlantic Periscope on vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen verkkoalusta, joka tarjoaa käyttäjilleen kattavan näkymän transatlanttisiin suhteisiin. Se kokoaa yhteen tärkeimmät uutiset ja uusimmat analyysit Yhdysvaltain ja Euroopan unionin maiden sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kahdenvälisistä suhteista. Sivun sisältö on alan asiantuntijoiden kuratoimaa. Sitä ylläpitää Bertelsmann Foundation

Transatlantic Periscopen toiminnan ydin on Yhdysvaltain ja Euroopan maiden kahdenvälisiin suhteisiin keskittyvien sivujen tarjoama katsaus suhteiden tilaan ja helppo pääsy lisätiedon pariin. Sen lisäksi alustan Deep dive -osiossa voi etsiä sisältöä eri teemoihin ja aihealuaisiin liittyen.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut

Lindén (os. Annala), Maria (2022). Trumpismin aikakausi voi jatkua vielä pitkään. Teoksessa Lenita Toivakka (toim.): Yhdysvallat. Maakatsaus.. Helsinki: Keskuskauppakamari. 19-20.