Helsinki Summer Session

Helsinki Summer Session är en högklassig konferens, vars mål är att sammanföra representanter från staten, internationella organisationer, politiska experter, forskare och media. Konferensen innehåller offentliga plenarsammanträden, panel diskussioner så väl som stängda tematiska seminarier. De har behandlat USA:s utrikespolitik utifrån dess globala roll och dess inverkan på de förändrade transatlantiska relationerna. 

Följande Helsinki Summer Session hålls som en serie webbinarier i början av september.

Summer Session 2020

Programmen från de tidigare åren:  

Summer Session 2019

Summer Session 2018

Summer Session 2017

Summer Session 2016

Summer Session 2015

Summer Session 2014

Audio- och videofiler från de tidigare åren går att finna på hemsidan för tidigare evenemang.  

Kommande evenemang

Senaste publikationerna

Helwig, Niklas (2020). Die EU und die USA. I Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels (red.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2020. Baden Baden: Nomos. 385 - 390.

Sinkkonen, Ville (2020). Donald Trump, Joe Biden ja kunnioituksen askelmerkit. SAM Magazine, 18.9.