Föreläsningsserie om Förenta staternas roll i världspolitiken

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt vid Utrikespolitiska institutet organiserar en föreläsningsserie om USA:s roll i världen.

Meningen med föreläsningsserien är att uppmuntra samarbete mellan forskare och experter som arbetar med USA relaterade frågor. Centret välkomnar även studerande, som är intresserade av USA:s politik och transatlantiska relationer, att delta i seminarierna. Föreläsningarna erbjuder forskare möjligheten att presentera sin aktuella forskning samt för studerande att diskutera frågor om USA och om deras egen forskning.

Föreläsningsserien hålls på engelska.

Våren 2022: 

21.1. Gästforskare Eoin McNamara, FIIA: George W. Bush, Barack Obama and Afghanistan: The Risk Society and Faulty Stabilization Policy”

18.2. Gästforskare Maria Shagina, FIIA.

30.3. Professor Samuel Moyn, YALE. 

28.4. CUSPP Junior Researcher Workshop 2022. Läs mera info här och ansök!

Tidigare seminarier 2021

Tidigare seminarier 2020

Tidigare seminarier 2019

Tidigare seminarier 2018

Tidigare seminarier 2017

Tidigare seminarier 2016

Tidigare seminarier 2015

Tidigare seminarier 2014

För tilläggsinformation kontakta projektchef Marie-Louise Hindsberg, marie-louise.hindsberg@fiia.fi, 09 432 77 12. 

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Sinkkonen, Ville (2022). Kiinalinssien läpi. Ulkopolitiikka, 59 (1):42-45.