FIIA Newsletters

Beställ vårt nyhetsbrev

FIIA Newsletters


20.12.2022

FIIA Newsletter 4/2022

New FIIA publications examine Finland’s activities in Afghanistan and Finland’s NATO policy. FIIA establishes a new research center focusing on global orders and China. New books by FIIA......

22.09.2022

FIIA Newsletter 3/2022

Programme for the first Helsinki Security Forum published.  FIIA launches new research programme focusing on Finland's foreign policy and security in Northern Europe....

15.06.2022

FIIA Newsletter 2/2022

FIIA has launched a research project following Finland’s NATO membership...

11.03.2022

FIIA Newsletter 1/2022

Several of FIIA researchers have taken part in public discussions both in Finland and abroad concerning Russia's increased aggression towards Ukraine, providing background analysis and forward-looking......

16.12.2021

FIIA Newsletter 4/2021

New members at FIIA Board. FIIA will conduct a study on Finland’s support efforts in Afghanistan for the Foreign Affairs Committee of the Finnish Parliament....

14.06.2021

FIIA Newsletter 2/2021

FIIA celebrates its 60th anniversary. Geo-economic risk will be discussed in an upcoming webinar. FIIA takes part in Rovaniemi Arctic Spirit 2021....

15.03.2021

FIIA Newsletter 1/2021

FIIA turns 60. Ban Ki-moon and Federica Mogherini are keynote speakers in upcoming webinars. FIIA hosted a discussion with Sviatlana Tsikhanouskaya. ...

17.12.2020

FIIA Newsletter 4/2020

FIIA has launched a project on the political implications of Covid-19. FIIA has established “Finland–China Policy Network.” New book on free movement in the EU by Saila Heinikoski....

23.10.2020

FIIA newsletter 3/2020

Director Mika Aaltola outlines new research focus areas for the next four years. FIIA and IEP will host the opening discussion of the German-Nordic-Baltic Forum. Anna-Kaisa Hiltunen has received the......

03.09.2020

FIIA Newsletter 2/2020

Director Mika Aaltola acknowledges FIIA's work during the pandemic. FIIA has released a record level of publications despite the exceptional circumstances. The Institute launches a new flagship event,......

09.04.2020

FIIA Newsletter 1/2020

Director Mika Aaltola: How FIIA functions in the time of Covid-19Because of the in-house expertise in pandemics, FIIAns have been tracking the coronavirus disease since mid-January. In March we......

18.12.2019

FIIA Newsletter 4/2019

Nya medlemmar valda till Utrikespolitiska institutets styrelse. Utrikespolitiska institutet förstärker sitt projekt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Mikael Wigell utnämnts till direktör......

26.09.2019

FIIA Newsletter 3/2019

Utrikespolitiska institutets (FIIA) styrelse har valt Mika Aaltola som direktör för FIIA för följande femårsperioden. Riksdagsledamot Mikko Savola vald till ordförande för delegationen för......

19.06.2019

FIIA Newsletter 2/2019

FIIA deltog i organiserandet av Gullrandadiskussionerna, TEPSA 2019 Finnish Pre-Presidency -konferensen samt MSC Arctic Security Roundtable tillställningen. Därtill publicerade FIIA tillsammans med......

02.04.2019

FIIA Newsletter 1/2019

FIIA deltar i nya forskningsprojekt om sanktionspolitik och rymden och har påbörjat ett eget forskningsprojekt om terrorism. Institutet söker för tillfället två programdirektörer och senare på......

19.12.2018

FIIA Newsletter 4/2018

FIIA will publish a report on the post-Soviet space early next year. FIIA also invites applications from senior scholars to conduct research on U.S. role in global political and economic affairs....

01.10.2018

FIIA Newsletter 3/18

Utrikespolitiska institutet deltar i projektet Horizon 2020, som fokuserar på differentierad integration i Europeiska unionen. Institutets forskare har gett ut böcker om EU:s östra grannskap,......

20.06.2018

FIIA Newsletter 2/2018

Utrikespolitiska institutet var med och arrangerade Gullrandadiskussionerna och slutförde ett forskningsprojekt med anknytning till hybridpåverkan i demokratier. Utrikespolitiska institutets......

28.03.2018

FIIA Newsletter 1/2018

FIIA har lanserat fyra nya forskningsprojekt finansierat av statsrådet. I slutet av mars organiserade FIIA tillsammans med utrikesministeriet ett två dagars möte angående EU-försvar....

20.12.2017

FIIA Newsletter 4/2017

Utrikespolitiska institutet har flyttat till adressen Arkadiagatan 23 B och samtidigt fått ny logga och nya webbsidor. Institutets styrelse har utsett vetenskapliga rådet för perioden 2018-2020.......

21.06.2017

FIIA Newsletter 2/2017

Utrikespolitiska institutet och Center for Transatlantic Relations har startat ett projekt som undersöker vilka faktorer inom staterna som påverkar deras utrikespolitik. Institutet flyttar till nya......

29.03.2017

FIIA Newsletter 1/2017

Utrikespolitiska institutet har startat nya forskningsprojekt gällande det nordiska samarbetet, samhällets krisberedskap och spänningarna på Koreahalvön. Nu publicerar UPI även videoinspelningar......

22.06.2016

FIIA Newsletter 2/2016

Upi har deltagit i organiserandet för Gullranda-diskussionerna, där temat var nordeuropeisk säkerhet. Upi leder en nationell reflektionsgrupp för ett EU-projekt angående Europas framtid.......

31.03.2016

FIIA Newsletter 1/2016

Upi har beviljats extern forskningsfinansiering och Ulkopolitiikka-tidnigen har vunnit ett pris. Lediga forskningsanställningar kan sökas senare på våren när den treåriga......

16.12.2015

FIIA Newsletter 4/2015

Betydelsen av OSCE behandlas i publikationer då organisationens 40 års jubileum närmar sig sitt slut. FIIA agerar som medarrangör för EU Global Strategy seminariet som ordnas i Januari.......

29.09.2015

FIIA Newsletter 3/2015

UPI har startat ett forskningsprojekt om Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden. UPI koordinerar ett nytt forskarutbytesprogram mellan nordiska forskningsinstitut som arbetar med......

27.03.2015

FIIA Newsletter 1/2015

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen har utsetts till en ansedd panel. Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt, som verkar i anslutning till institutet, ordnar......

17.12.2014

FIIA Newsletter 4/2014

Riksdagen har utsett nya medlemmar i Utrikespolitiska institutets styrelse för perioden 2015-2019. Institutets styrelse har i sin tur utsett det vetenskapliga rådet för perioden 2015-2017. UPI......

29.09.2014

FIIA Newsletter 3/2014

Docent Teija Tiilikainen fortsätter som Utrikespolitiska institutets direktör för nästa femårsperioden 2015–2019. Ett forskningsprojekt som fokuserar på Eurasiska unionen förutser motvind......

05.06.2014

FIIA Newsletter 2/2014

Utrikespolitiska institutet är med och ordnar Gullranda-diskussionerna den 8–9 juni samt ordnar en diskussion om den europeiska säkerheten under SuomiAreena den 15 juli. I juli 2015 ordnar......

31.03.2014

FIIA Newsletter 1/2014

I Utrikespolitiska institutets tre forskningsprogram pågår det nu bl.a. ett forskningsprojekt om Eurasiska unionen, förberedelser för en sommarskola med temat Förenta staternas utrikespolitik......

30.09.2013

FIIA Newsletter 3/2013

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt som etablerats vid Utrikespolitiska institutet har startat ett utbytesprogram och söker nu en gästprofessor/-forskare till forskningen av......

19.06.2013

FIIA Newsletter 2/2013

Republikens presidents kansli ordnade i samarbete med Utrikespoliska institutet i Gullranda diskussioner med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik 16.-17. juni. I juli deltar Utrikespolitiska......

26.03.2013

FIIA Newsletter 1/2013

Utrikespolitiska institutet grundar ett centrum för forskning av Förenta staternas politik och makt med hjälp av ett betydande stipendium som stiftelsen Jane och Aatos Erkko beviljat för forskning......

13.12.2012

FIIA Newsletter 4/2012

Utrikespolitiska institutet kommer år 2013 att lansera ett forskningsprojekt över kritisk maritim infrastruktur i det arktiska området och på Östersjön med finansiering från Försvarets ......

28.09.2012

FIIA Newsletter 3/2012

Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Crisis Management Initiative (CMI) ordnar ett expertseminarium på hög nivå med anföranden av president Ahtisaari och George Soros 9 november. FIIAs ......

21.06.2012

FIIA Newsletter 2/2012

Utrikespolitiska institutets historia har publicerats och Kultti rf har har beviljat tidningen Ulkopolitiikka kvalitetstidningspriset för år 2012...

29.03.2012

FIIA Newsletter 1/2012

Utrikespolitiska institutet har öppnat ett nätarkiv över Finlands utrikespolitik, och kommer att utge en serie Briefing Paper –publikationer över den europeiska ekonomiska och monetära unionens......

21.12.2011

FIIA Newsletter 3/2011

Utrikespolitiska institutet startar ett gemensamt forskningsprojekt med European Policy Centre (EPC) om Europeiska utrikestjänsten. Ett annat nytt projekt har som fokus den ryska infrastrukturen,......

04.10.2011

FIIA Newsletter 2/2011

För att stöda forskningen inom finsk utrikespolitik har Utrikespolitiska institutets i samband med sitt 50-års jubileum lanserat ett projekt som omfattar olika aktiviteter inom facket. Institutet......